Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хороо

ХОВД АЙМГИЙН БҮСИЙН ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН САЛБАР ХОРООНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

      Эрүүл мэндийн яамны дэргэд эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний шийдвэрээр байгуулагдсан Эмнэлгийн мэргэжилтэний ёс зүйн хяналтын хороо ажилладаг ба энэ нь хөндлөнгийн хяналтын чиг үүрэг бүхий орон тооны бус байгууллага юм.

     Хорооны үйл ажиллагаа нь эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах, улмаар хүн амд үзүүлж буй эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилготой юм.

     Эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилтан, үйлчлүүлэгч Та бүхэн Ховд аймгийн БОЭТ-ийн ёс зүйтэй холбоотой зөвөлгөө авах, хууль эрхийн акт, холбогдох мэдээллүүдийг БОЭТ-ийн Ёс зүйн салбар хорооны дарга Ц.Нарангэрэл \99479971\, Ёс зүйн салбар хорооны нарийн бичгийн дарга С.Халиунаа \94111200\, Ёс зүйн салбар хорооны гишүүн \эвлэрүүлэн зуучлагч\ Э.Мөнхзаяа \95080146\ нараас авах боломжтой.

БОЭТ-ийн эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар

хорооны бүрэлдэхүүн

д/д Овог нэр Албан тушаал  Ажил эрхлэлт
1 Ц.Нарангэрэл Ёс зүйн салбар хорооны дарга Амаржих газрын ерөнхий мэргэжилтэн
2 С.Халиунаа Ёс зүйн салбар хорооны нарийн бичгийн дарга Хүний нөөцийн албаны дарга
3 Э.Мөнхзаяа Ёс зүйн салбар хорооны гишүүн Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн
4 Б.Алтанчимэг Ёс зүйн салбар хорооны гишүүн СЭШАлбаны арга зүйч
5 Б.Оюун Ёс зүйн салбар хорооны гишүүн Соёл үйлчилгээний албаны дарга
6 Ц.Золбаяр Ёс зүйн салбар хорооны гишүүн Мэс заслын их эмч
7 Б.Амаржаргал Ёс зүйн салбар хорооны гишүүн Дотрын их эмч

 

 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ захиргаа
БОЭТ-ийн авто парк
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
Данида төслийн бодлого хамтын ажиллагаа хариуцсан зөвлөх Б.Цэвэлмаа 2017.10.10- ны өдөр Ховд аймгийн БОЭТ-д ажиллаа.
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА