Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хороо

ХОВД АЙМГИЙН БҮСИЙН ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН САЛБАР ХОРООНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

      Эрүүл мэндийн яамны дэргэд эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний шийдвэрээр байгуулагдсан Эмнэлгийн мэргэжилтэний ёс зүйн хяналтын хороо ажилладаг ба энэ нь хөндлөнгийн хяналтын чиг үүрэг бүхий орон тооны бус байгууллага юм.

     Хорооны үйл ажиллагаа нь эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах, улмаар хүн амд үзүүлж буй эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилготой юм.

     Эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилтан, үйлчлүүлэгч Та бүхэн Ховд аймгийн БОЭТ-ийн ёс зүйтэй холбоотой зөвөлгөө авах, хууль эрхийн акт, холбогдох мэдээллүүдийг БОЭТ-ийн Ёс зүйн салбар хорооны дарга Ц.Гэрэлт-Од \99730303\, Ёс зүйн салбар хорооны нарийн бичгийн дарга С.Халиунаа \94111200\, Ёс зүйн салбар хорооны гишүүн \эвлэрүүлэн зуучлагч\ Э.Мөнхзаяа \95080146\ нараас авах боломжтой.

БОЭТ-ийн эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар

хорооны бүрэлдэхүүн

д/д Овог нэр Албан тушаал  Ажил эрхлэлт
1 Ц.Гэрэлт -Од Ёс зүйн салбар хорооны дарга Мэдрэлийн тасгийн их эмч
2 Х.Батсүрэн Ёс зүйн салбар хорооны орлогч дарга МЭЭТ-ийн сувилагч
3 С.Халиунаа Ёс зүйн салбар хорооны нарийн бичгийн дарга Хүний нөөцийн албаны дарга
4 Ц. Солонго Ёс зүйн салбар хорооны гишүүн Нярайн тасгийн эрхлэгч эмч
5 Ц.Цэцэгсүрэн Ёс зүйн салбар хорооны гишүүн Эм зүйн албаны дарга
6 Ц.Золбаяр Ёс зүйн салбар хорооны гишүүн Мэс заслын тасгийн их эмч
7 Д.Мөнхтөгс Ёс зүйн салбар хорооны гишүүн Төрөх тасгийн эх баригч
8 Т. Ариунзаяа Ёс зүйн салбар хорооны гишүүн Техник, технологийн албаны инженер
9 С.Болд Ёс зүйн салбар хорооны гишүүн Амбулаторийн шүдний их эмч
10 Т.Оюунчимэг Ёс зүйн салбар хорооны эвлэрүүлэн зуучлагч Нийгмийн ажилтан
11 Э.Мөнхзаяа Ёс зүйн салбар хорооны эвлэрүүлэн зуучлагч Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн

 

 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хуралд НИЙТ ЭМЧ МЭРГЭЖИЛТЭН ТА БҮХНИЙГ ХҮРЭЛЦЭН ИРЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА.
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ захиргаа
2019 ОНЫ 03-Р САРЫН 14-15-НЫ ӨДРҮҮДЭД