Нэн шаардлагатай утасны жагсаалт

Архангай аймгийн – Эрүүл Мэндийн Газар

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургууль
БОЭТ-ийн захиргаа
Аймгийн удирдлагууд  Эрүүл мэндийн салбаруудтай уулзалт хийв.
УРИАЛГА
2019 ОНЫ 03-Р САРЫН 14-15-НЫ ӨДРҮҮДЭД