ГЭМТЭЛ СОГОГ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН ТӨРӨЛЖСӨН НАРИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЭМЧ НАРЫН БАГ ХОВД АЙМАГТ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
Зөрчлийн тухай хуулиар Аймгийн прокурорын газрын хяналтын газрын прлкурор Т.Жавхлантөгс, Албан хэрэг хөтөлтөөр бичиг хэрэг Г.Отгонцоож на
БОЭТ-ийн захиргаа
УРИАЛГА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА