Ховд аймгийн “Хөгжлийн төлөө” сангаас

Ховд аймгийн “Хөгжлийн төлөө” сан Ховдод сургалт зохион байгуулахыг санал болгосны дагуу АНУ –н Зүрхний холбооны салбар болох “ Зүрхнээс зүрхэнд” ТББ- гаас алслагдсан бүс нутаг гэлтгүй манай аймагт анх удаагаа “Зүрхний сэхээн амьдруулах яаралтай тусламж” сэдэвт сургалтыг Аnita Rich ахлагчтай 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй олон улсын CPR – ын сургагч багш нар  Ховд аймгийн Эрүүл мэндийн газрын хурлын зааланд 5 сарын 31 нээс 6 сарын 1 хүртэл 2 өдрийн сургалт зохион байгууллаа.

Тус сургалтыг Зүрхний сэхээн амьдруулах яаралтай тусламжийн анхан шатны мэдлэгийг дадлага хэлбэрээр зохион байгуулаж 1 кердит олголоо. Сургалтанд өрхийн болон БОЭТ- ийн нийт 50 гаруй эмч эмнэлэгийн мэргэжилтэнгүүд оролцов.

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн нарын CPR- ын тусламжийн чанар, үр дүн, ур чадварыг мэргэшүүлэх зорилгоор цаашдаа сургалтанд ашиглах мульяжнуудыг 1 удаагийн хэрэгсэлийн хамт  аймгийн БОЭТ- ийн хамт олонд бэлэглэлээ.

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
ХОВД АЙМГИЙН БОЭТ БОЛОН КОЙКА ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
Сувилахуйн албанаас
БОЭТ нь 11-р сарын 1-ээс 40, 45, 50, 55, 60, 65 насны даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэх үзлэг оношлогоо шинжилгээг хийж эхэлнэ.
БОЭТ-ийн захиргаа
Мэндчилгээ
БОЭТ-ийн захиргаа
ОНЦЛОХ МЭДЭЭ