БОЭТ-ийн авто парк

Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн авто парк шинэчлэлийг сайжруулах иргэдэд түргэн шуурхай тусламж үйлчилгээ хүргэх, эмч нарын ажиллах орчин нөхцлийг сайжруулах зорилгоор Ховд аймгийн 2015 оны орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 50 сая төгрөгийг шийдвэрлэж төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ, худалдан авах хуулийн дагуу тендер зарлагдаж Ховд аймгийн “Түмэн аянчин” ХХК шалгарч ОХУ – аас  Пурган машин нэг, Hunter маркын УАЗ машин нэг нийт 2 машиныг “Түмэн аянчин” ХХК –ны төлөөлөн Т. Цагаанбаатар БОЭТ- ийн удирдлагуудад хүлээлгэн өглөө.

Уг машиныг БОЭТ- ийн захирал Т. Баяртогтох, СТСЭ дэд захирал Я. Бямбадорж нар  хүлээн авч Hunter маркын УАЗ машиныг алсын дуудлагын жолооч Э. Дамидан, Пургон машиныг алсын дуудлагын Д.Галданжамцад хүлээлгэн өглөө.

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
ЭМЯ шинэчлэлийн бодлогоо тайлагнана
БОЭТ захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
ХСХ-ын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх аяны АХА тэмцээн
БОЭТ-ийн захиргаа
Сувилагчийн баярыг угтаж Онол практикийн бага хурал боллоо.