БОЭТ-ийн авто парк

Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн авто парк шинэчлэлийг сайжруулах иргэдэд түргэн шуурхай тусламж үйлчилгээ хүргэх, эмч нарын ажиллах орчин нөхцлийг сайжруулах зорилгоор Ховд аймгийн 2015 оны орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 50 сая төгрөгийг шийдвэрлэж төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ, худалдан авах хуулийн дагуу тендер зарлагдаж Ховд аймгийн “Түмэн аянчин” ХХК шалгарч ОХУ – аас  Пурган машин нэг, Hunter маркын УАЗ машин нэг нийт 2 машиныг “Түмэн аянчин” ХХК –ны төлөөлөн Т. Цагаанбаатар БОЭТ- ийн удирдлагуудад хүлээлгэн өглөө.

Уг машиныг БОЭТ- ийн захирал Т. Баяртогтох, СТСЭ дэд захирал Я. Бямбадорж нар  хүлээн авч Hunter маркын УАЗ машиныг алсын дуудлагын жолооч Э. Дамидан, Пургон машиныг алсын дуудлагын Д.Галданжамцад хүлээлгэн өглөө.

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ захиргаа
Монгол улсын их хурлын  гишүүн МҮЭХ-ны хүндэт ерөнхийлөгч, МБМХ-ны тэргүүн С. Ганбаатар Ховд аймагт ажиллаж байна.
Зөрчлийн тухай хуулиар Аймгийн прокурорын газрын хяналтын газрын прлкурор Т.Жавхлантөгс, Албан хэрэг хөтөлтөөр бичиг хэрэг Г.Отгонцоож на
БОЭТ-ийн захиргаа
Ховд аймгийн Эрүүл мэндийн байгууллага үүсэж хөгжсөнөөс хойш 90 жилийн түүхэн ой
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
ЭМЯ шинэчлэлийн бодлогоо тайлагнана
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА