чанарын албанаас

БОЭТ- ийн Халдвар сэргийлэлт, хяналтын багийн хурал 2015 оны 05 сарын 05 –ны 13 цагаас  БОЭТ- ийн сургалтын танхимд хийлээ. Хуралд БОЭТ- ийн захирал Т. Баяртогтох, ЭЭО захирал Б. Анхбаяр, чанарын албаны дарга Ч. Нямахүү, тасгуудын эрхлэгч их эмч, менежер сувилагч нар оролцлоо.

БОЭТ- ийн Халдвар сэргийлэлт, хяналтын багийн хурлаас:

  1. Эрүүл мэнд, Спортын сайдын 186, 187 дугаар тушаалыг сайн уншиж танилцах, хэрэггүй байгаа заалтууд юу байгаа талаар санлаа бичиж ЭМЯ- нд хүргүүлэх.
  2. Тасаг нэгж бүр нэг удаагын хэрэгсэлүүдийн судалгаа гарган үндэслэлийг нь бичиж 2016 оны захиалгад оруулах.
  3. Зарим тасгуудад шаардлагатай байгаа кварцын захиалга хийж, лампуудыг солих.
  4. Хяналтын багийн хурлыг сар бүр хийж байхаар шийдвэрүүд гаргалаа.

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

ЭМГЭНЭЛ
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
Нээлттэй ажлын байр
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захирал
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
Аймгийн удирдлагууд  Эрүүл мэндийн салбаруудтай уулзалт хийв.
2020 оны аймаг орон нутгийн төсөв батлах 10-р хуралдаанаар