“БЭЛГИЙН БОЛОН НҮЭМ – ИЙН ЦОГЦ ТУСЛАМЖ, ҮР ХӨНДӨЛТИЙН ЭРСДЭЛЭЭС СЭРГИЙЛЭХ” сэдэвт сургалт боллоо.

“БЭЛГИЙН БОЛОН НҮЭМ – ИЙН ЦОГЦ ТУСЛАМЖ, ҮР ХӨНДӨЛТИЙН ЭРСДЭЛЭЭС СЭРГИЙЛЭХ” сэдэвт эмч, эмнэлгийн ажилтан, өсвөр үеийнхэн, оюутан залуучуудын мэдлэг сэргээх сургалт 2015 оны 4 сарын 28 ны өдөр Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын сургалтын танхимд болов.

Хамтрагч байгууллага нь Эрүүл мэнд, спортын яам, Мари Стопс Олон Улсын байгууллагын “ Данида” төсөл

Сургалтын зорилго нь: Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгчдэд бэлгийн болон НҮЭМ, гэр бүл төлөвлөлт, жирэмслэхээс хамгаалах орчин үеийн аргуудын талаар мэдлэгийг нь сэргээж, арга техникт сургасанаар үйлчилгээний төрөл, хүртээмж сайжирч, үйлчилгээ үзүүлэгч нарын ур чадвар нэмэгдэж, нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийн дунд гэр бүл төлөвлөлтийн хангагдаагүй хэрэгцээний хувийг бууруулахад дэмжлэг үзүүлхэд оршино.

Сургалтын чиглүүлэгчээр Б. Мөнхцэцэг АУ- ны магистр, Хүний их эмч, Данида төслийн менежер, Б. Цэвэлмаа Тархвар зүйн ШУ- ны магистр, Эх баригч, эмэгтэйчүүдийн их эмч Данида төслийн бодлого, хамтын ажиллагаа хариуцсан менежер, Д. Отгонбаяр АУ- ны магистр МСОУБ- ын ЭХНБ- ын албаны дарга, Д. Янжинсүрэн АУ- ны доктор, АШУҮИС, АУС, ЭБЭСТ- ийн багш, Ө. Доржнамжим БУ- ны магистр, МСОУБ, олон нийттэй харьцах менежер, Б. Сувд АУ- ны магистр, НЭМХ- ийн ЭША, судлаач, С. Лхагвадорж НЭМ-ийн магистр, Сургагч багш нар ажиллаж байна.

Сургалтанд  БОЭТ, сумын эх баригч эмч мэргэжилтэнүүд оролцов.

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
Байгууллагын аварга шалгаруулах спортын 4 төрөлт тэмцээн 2019 оны 10 дугаар сарын 19-20-ний өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа.
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
Сэрэмжлүүлэг
БОЭТ-ийн захиргаа