Сургалтын албанаас

БОЭТ- ийн эмч, эмнэлэгийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан “Судалгааны арга зүй,SPSS- 20 хэрэглээний програмыг статистик судалгаа шинжилгээний ажилд ашиглах нь“сэдэвт 2,5 кредит сургалтыг АШУҮИС-ийн Дарханы АУС-н багш Н. Жаргалсайхан, Г.Намжилмаа нар 2015 оны 4 сарын 12-13 өдрүүдэд зохион байгуулав. Сургалтыг нээж Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн зарирал Т. Баяртогтох үг хэлэхдээ: Алслагдсан бүс нутгийн сувилагч мэргэжилтнүүдийн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд ажлын байран дээр нь ирж сургалт зохион байгуулаж, бакалавруудын эдийн засгийн үр ашигтай, оюуны том хөрөнгө оруулалт болж байгааг онцлон, сургалтанд оролцогчдод амжилт хүсэв.

Мөн энэ үеээр манай БОЭТ- өөс тус сургуульд 12 сувилагч, тусгай мэргэжилтэнүүдийн шаталсан бакалаврын ангид суралцаж байгаа бөгөөд улсын шалгалтыг онол болон гардан үйлдлээр зохион байгуулан амжилттай явагдлаа.

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
сувилахуйн албанаас
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа