Сургалтын албанаас

Дэлхийн эмч нарын баярын өдрийг тохиолдуулан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хүн амд тэгш хүртэмжтэй, чанартай үзүүлж өвчлөл эндэгдлийг тууштай бууруулан хүн ам эрүүл урт наслах нөхцлийг бүрдүүлэх, орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлэн оношлогоо, эмчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор “ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ОЛОЛТ, ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИЙН ҮР ДҮН” сэдэвт онол практикын бага хурлыг 2015оны 03-р сарын 27ны өдөр зохион байгуулж илтгэлүүдээ амжилттай хэлэлцлээ.

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
Цаг үеийн мэдээ
Бельгийн төсөл
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
2020 оны аймаг орон нутгийн төсөв батлах 10-р хуралдаанаар
Монгол улсын их хурлын  гишүүн МҮЭХ-ны хүндэт ерөнхийлөгч, МБМХ-ны тэргүүн С. Ганбаатар Ховд аймагт ажиллаж байна.
БОЭТ