Сургалтын албанаас

Байгууллагын хүний нөөцийн хэрэгцээнд тулгуурлан АШУҮИС-ын мэргэжил дээшлүүлэх институтад 3 их эмчийг 6 сарын төрөлжсөн мэргэжлийн /хүүхдийн мэс засал, хүүхдийн зүрх судас, статистикын их эмч, / дээшлүүлэх курс, 3 лаборант /серологи, бактерлоги, гистологи/ болон 1 сувилагчийг арьс гоо заслын мэргэжил олгох сургалтанд суралцуулж байна.

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ захиргаа
Баярын мэндчилгээ
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
Сургалтын албанаас
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ захиргаа
СУВИЛАГЧ, МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ “СУВИЛАГЧ, ЭХ БАРИГЧ -2020” ОНОЛ ПРАКТИКИЙН БАГА ХУРЛЫГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
“БЭЛГИЙН БОЛОН НҮЭМ – ИЙН ЦОГЦ ТУСЛАМЖ, ҮР ХӨНДӨЛТИЙН ЭРСДЭЛЭЭС СЭРГИЙЛЭХ” сэдэвт  сургалт боллоо.
БОЭТ-ийн захиргаа
Сургалтын албанаас
БОЭТ-ийн захиргаа