Сургалтын албанаас

Байгууллагын хүний нөөцийн хэрэгцээнд тулгуурлан АШУҮИС-ын мэргэжил дээшлүүлэх институтад 3 их эмчийг 6 сарын төрөлжсөн мэргэжлийн /хүүхдийн мэс засал, хүүхдийн зүрх судас, статистикын их эмч, / дээшлүүлэх курс, 3 лаборант /серологи, бактерлоги, гистологи/ болон 1 сувилагчийг арьс гоо заслын мэргэжил олгох сургалтанд суралцуулж байна.

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
СУРГАЛТ, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЛБА
ЦАХИМ ШИНЭ ЖИЛ-2020
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
Цаг үеийн мэдээ
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
Эмч, эх баригч нар Япон улсад суралцахаар боллоо