Сургалтын албанаас

Байгууллагын хүний нөөцийн хэрэгцээнд тулгуурлан АШУҮИС-ын мэргэжил дээшлүүлэх институтад 3 их эмчийг 6 сарын төрөлжсөн мэргэжлийн /хүүхдийн мэс засал, хүүхдийн зүрх судас, статистикын их эмч, / дээшлүүлэх курс, 3 лаборант /серологи, бактерлоги, гистологи/ болон 1 сувилагчийг арьс гоо заслын мэргэжил олгох сургалтанд суралцуулж байна.

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

Олон улсын хуралд оролцуулах тухай
БОЭТ захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
Эрүүл мэндийн яамны хөрөнгө оруулалтаар Ховд дахь Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн Төрөх тасагт
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ захиргаа
зөвлөгөөн
Баруун бүсийн Эмгэг судлалын техникчдын сургалт зохион байгуулагдаж байна.
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа