"Дэлхийн эмч нарын өдөр"-ийг Ховд аймгийн Эрүүл мэндийн салбарынхан хамтран тэмдэглэн өнгөрүүллээ.

"Дэлхийн эмч нарын өдөр"-ийг Ховд аймгийн Эрүүл мэндийн салбарынхан хамтран тэмдэглэн өнгөрүүллээ.

Анх АНУ-д 1933 оны гуравдугаар сарын 30-нд тэмдэглэж эхэлсэн түүхтэй. Харин 1990 оны гуравдугаар сарын 30-наас албан ёсоор “Үндэсний эмч нарын өдөр” болгон эмч нартаа баярлаж талархсанаа илэрхийлэн таниулж сурталчилдаг Олон улсын өдөр болж өргөжсөн юм байна.

Мөн "Дэлхийн эмч нарын өдөр"_-өөр улс орны хэмжээнд эрүүл мэндийн салбарыг хөгжүүлэх, хүн ардынхаа эрүүл мэндийг сахин хамгаалах үйлсэд үр бүтээлтэй ажиллаж онцгой амжилт гаргасан эмч нарыг шагнаж урамшууллаа.

 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
Ховд аймгийн Эрүүл мэндийн байгууллага үүсэж хөгжсөнөөс хойш 90 жилийн түүхэн ой
БОЭТ-ийн захиргаа
ОНЦЛОХ МЭДЭЭ
БОЭТ-ийн захиргаа
Сургалтын албанаас
БОЭТ-ийн захиргаа
Бельгийн төсөл
БОЭТ-ийн захиргаа
Сургалтын албанаас
БОЭТ-ийн захиргаа