Ховд БОЭТ-ийн захиргаа

БАРУУН БҮСИЙН ЭМЧ, МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЗУРГААДУГААР ЗӨВЛӨЛГӨӨН

Эрдэм шинжилгээний хуралд оролцохыг урьж байна

Хурал: 2022 оны 9 дүгээр сарын 08-09 өдрүүдэд  09:00 цагт Аймгийн нутгийн удирдлагын ордны Хурлын их танхимд болно

 

 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
Сургалтын албанаас
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
СУРГАЛТ, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЛБА
Данида төслийн бодлого хамтын ажиллагаа хариуцсан зөвлөх Б.Цэвэлмаа 2017.10.10- ны өдөр Ховд аймгийн БОЭТ-д ажиллаа.
БОЭТ-ийн гадна орчны халдваргүйтгэл
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
ХОВД АЙМГИЙН БОЭТ БОЛОН КОЙКА ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА