БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА

Дэлхий нийтэд тархаад буй цар тахалын үед Ховд аймаг дахь тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын ажилтан, алба хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, аливаа өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, оношилгоо шинжилгээнд хамруулан, зөвлөгөө өгсөн ба дүнг нэгтгэн холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэхээр ажиллаж байна.

  

 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ захиргаа
ОНЦЛОХ МЭДЭЭ
Данида төслийн бодлого хамтын ажиллагаа хариуцсан зөвлөх Б.Цэвэлмаа 2017.10.10- ны өдөр Ховд аймгийн БОЭТ-д ажиллаа.
зөвлөгөөн
БОЭТ захиргаа
сувилахуйн албанаас
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ захиргаа
сувилахуйн албанаас
“БЭЛГИЙН БОЛОН НҮЭМ – ИЙН ЦОГЦ ТУСЛАМЖ, ҮР ХӨНДӨЛТИЙН ЭРСДЭЛЭЭС СЭРГИЙЛЭХ” сэдэвт  сургалт боллоо.
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ захиргаа