БОЭТ-ийн захиргаа

2020 оны 09 сарын 29-ны өдөр Ховд аймгийн БОЭТ-ийн Яаралтай түргэн тусламжийн тасгаас Ховд аймаг дахь Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, “Жаргалант хатан заяа” ТББ-тай хамтран “Эерэг хандлага-эмчилгээний эхлэл” аяны төлөвлөгөөний 2.9 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор тус тасгийн эмч, эмнэлгийн ажилтнуудад “Хүний эрх гэж юу вэ, жендэрийн тэгш байдлыг хэрхэн хангах”, “Хүчирхийлэлийн тухай ойлголт, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь”, “Үйлчлүүлэгчтэй харилцах харилцаа, хандлага” сэдвээр болон Зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтуудаар сургалт мэдээлэл явуулж, харилцан ярилцан, санал бодлоо солилцлоо.

 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
ХСХ-ын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх аяны АХА тэмцээн
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
Бельгийн төсөл
2020 оны аймаг орон нутгийн төсөв батлах 10-р хуралдаанаар
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
'ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛЧДЫН БАЯРЫН МЭНД ХҮРГЭЕ''
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
чанарын албанаас