Баруун бүсийн Эмгэг судлалын техникчдын сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Баруун бүсийн Эмгэг судлалын техникчдын сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Эмгэг судлалын үндэсний төвөөс Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Засгийн газрын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолын хавсралтаар баталсан “.... улсын хэмжээнд эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээг бэхжүүлэх “ арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/294 дүгээр тушаалын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор “ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ЛАБОРАТОРИЙН ТЕХНИКЧ НАРЫГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ” ажлын байрны бүсчилсэн сургалтыг Ховд аймгийн БОЭТ-ийн Эмгэг судлалын лабораторид 2020.07.08- 2020.07.10 хүртэлх хугацаанд зохион байгуулж сургалтын удирдагч багшаар Эмгэг судлалын үндэсний төвийн Анатомын эмгэг судлаач эмч Г. Саруул ажиллаж байна.

Энэхүү сургалтаар бүсийн аймгуудын эд эс судлалын лабораторийн техникч нарыг ажлын байранд мэргэжил дээшлүүлж, лабораторийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх стандартууд, MNS ISO15189, ISO9001 стандартын тухай ойлголт хэрэгжүүлэх арга зам, лабораторийн орчин үеийн чиг хандлага, дэвшилтэт техниологиос суралцаж, харилцан туршлага солилцох ач холбогдолтой юм.

СУРГАЛТЫН АЛБА

 

  

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа