БОЭТ-ийн захиргаа

Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн эмч нар эмчийн ёс зүй, төрийн хуулийг чандлан сахиж , эрдэнэт хүний амь нас, эрүүл мэндийн төлөө эрдэм чадал ,энэрэх сэтгэлээ харамгүй зориулахаа андгайлан давтан тангараг өргөлөө.

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
СУВИЛАГЧ, МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ “СУВИЛАГЧ, ЭХ БАРИГЧ -2020” ОНОЛ ПРАКТИКИЙН БАГА ХУРЛЫГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
2020 оны аймаг орон нутгийн төсөв батлах 10-р хуралдаанаар
БОЭТ-ийн захиргаа
ЭМЯ шинэчлэлийн бодлогоо тайлагнана
БОЭТ-ийн захирлын дэргэдэх зөвлөлийн ээлжит хурал хуралдаж дараах асуудлаар шийдвэр гаргалаа.
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
зөвлөгөөн
ХСХ-ын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх аяны АХА тэмцээн
СҮРЬЕЭГИЙН ТАСАГТ ҮЗҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.