БОЭТ-ийн захиргаа

Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн эмч нар эмчийн ёс зүй, төрийн хуулийг чандлан сахиж , эрдэнэт хүний амь нас, эрүүл мэндийн төлөө эрдэм чадал ,энэрэх сэтгэлээ харамгүй зориулахаа андгайлан давтан тангараг өргөлөө.

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

ЦАХИМ ШИНЭ ЖИЛ-2020
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
зөвлөгөөн
БОЭТ-ийн хамт олон Ахмад буурлуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүллээ.
КАНАД САНГИЙН ОРОН НУТГИЙН САНААЧИЛГА /2021 -2022/ ХӨТӨЛБӨРТ ШАЛГАРЧ                               ТЭТГЭЛГИЙН ГЭРЭЭНД ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА.
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн ҮЭ-ийн хорооны хурал боллоо.
БОЭТ-ийн захиргаа