БОЭТ-ийн захиргаа

Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн эмч нар эмчийн ёс зүй, төрийн хуулийг чандлан сахиж , эрдэнэт хүний амь нас, эрүүл мэндийн төлөө эрдэм чадал ,энэрэх сэтгэлээ харамгүй зориулахаа андгайлан давтан тангараг өргөлөө.

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
“Эелдэг харилцаа, стандарт тусламж үйлчилгээ” аяны хүрээнд  АХА тэмцээн амжилттай явагдлаа.
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
Ховд аймгийн БОЭТ-ийн “ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ АЖИЛЛАХ НЬ” үзүүлэх сургалт зохион байгуулагдлаа.
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа