БОЭТ-ийн захиргаа

Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн эмч нар эмчийн ёс зүй, төрийн хуулийг чандлан сахиж , эрдэнэт хүний амь нас, эрүүл мэндийн төлөө эрдэм чадал ,энэрэх сэтгэлээ харамгүй зориулахаа андгайлан давтан тангараг өргөлөө.

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургууль
БОЭТ-ийн захиргаа
Бельгийн төсөл
Олон улсын хуралд оролцуулах тухай
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
УРИЛГА
ХОВД АЙМАГТ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАР ҮҮСЧ ХӨГЖСӨНИЙ 90 ЖИЛИЙН ОЙН ХҮРЭЭНД “ ХОВД ДАХЬ БОЭТ-ИЙН УРЛАГИЙН ИХ НААДАМ” 2015 оны 05 сарын 02 – нд ХДТ –д
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа