БОЭТ-ийн захиргаа

         2020 оны эм,эмнэлгийн хэрэгсэл,лабораторийн урвалж оношлуурын тендерийн нээлт БОЭТ-ийн захирлын 2020 оны 01 сарын 03 - ны А/03 тоот тушаалын дагуу үнэлгээний хороо байгуулан 02 сарын 17-ны 10 цаг 40 минутанд ил тод байдлаар нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмын дагуу нээлт хийлээ.

Нээлтийн үйл ажиллагаанд: БОЭТ-ийн захирал П.Улаанхүү, ЭЭОД Н. Баясгалмаа,үнэлгээний хорооны дарга Ж. Тэмүүжин/Санхүү албаны дарга/, үнэлгээний хорооны гишүүдээр Ц.Олонбаяр/Нягтлан бодогч/, Б.Анхбаяр/САМ тасгийн их эмч/, Ц.Цэцэгжаргал/нярав/, Б.Дэлгэрмаа/төрийн бус байгууллагын төлөөлөл/, О.Энхтунгалаг /төрийн бус байгууллагын төлөөлөл/,нарийн бичгийн даргаар Х.Дэмид /ОНӨГ- ын ХАА хариуцсан мэргэжилтэн/ , эм зүйн албаны эм зүйч,эм найруулагч нар оролцлоо.

 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

сувилахуйн албанаас
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа