БОЭТ-ийн захиргаа

Өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарласантай холбогдуулж Шинэ коронавирусийн (COVID-19) халдварын эрсдэлээс сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах, дотоод зохион байгуулалтын чиглэлээр БОЭТ-ийн шуурхай удирдлагын баг өргөтгөсөн байдлаар нийт тасгийн эрхлэгч, ахлах сувилагч нартай хамтран шуурхай хурал хийлээ.

 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
ЭМЯ шинэчлэлийн бодлогоо тайлагнана
Ховд аймгийн БОЭТ-ийн “ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ АЖИЛЛАХ НЬ” үзүүлэх сургалт зохион байгуулагдлаа.
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа