БОЭТ-ийн захиргаа

Өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарласантай холбогдуулж Шинэ коронавирусийн (COVID-19) халдварын эрсдэлээс сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах, дотоод зохион байгуулалтын чиглэлээр БОЭТ-ийн шуурхай удирдлагын баг өргөтгөсөн байдлаар нийт тасгийн эрхлэгч, ахлах сувилагч нартай хамтран шуурхай хурал хийлээ.

 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Ч.УРАНЧИМЭГЭЭР АХЛУУЛСАН АЖЛЫН ХЭСЭГ БОЭТ-Д АЖИЛЛАВ
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
ХСХ-ын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх аяны АХА тэмцээн
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
ОНЦЛОХ МЭДЭЭ