БОЭТ-ийн захиргаа

Өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарласантай холбогдуулж Шинэ коронавирусийн (COVID-19) халдварын эрсдэлээс сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах, дотоод зохион байгуулалтын чиглэлээр БОЭТ-ийн шуурхай удирдлагын баг өргөтгөсөн байдлаар нийт тасгийн эрхлэгч, ахлах сувилагч нартай хамтран шуурхай хурал хийлээ.

 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
Баярын мэндчилгээ
БОЭТ-ийн захиргаа
ХАЛДВАРЫН СЭРГИЙЛЭЛТ, ХЯНАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ  ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ АЯНЫ ТАЙЛАН 2018.12.09
БОЭТ захиргаа
зөвлөгөөн
2019 оны 09 сарын 20-22-ны өдрүүдэд Хаан банкны харилцагч байгууллагуудын дунд ар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулагдлаа.