БОЭТ-ийн захиргаа

Ховд аймгийн БОЭТөвтэй хамтран ажилладаг БНСУ-ын "Y’s Men International club"-ээс 500 ширхэг амны хаалтыг илгээлээ. Хамтран ажилласан та бүхэнд талархалаа илэрхийлье!

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
ЭМЯ шинэчлэлийн бодлогоо тайлагнана
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
Эмч, эх баригч нар Япон улсад суралцахаар боллоо
Цаг үеийн мэдээ
Сувилагчийн баярыг угтаж Онол практикийн бага хурал боллоо.
БОЭТ-ийн захиргаа
Баруун бүсийн сувилагч мэргэшлийн зэрэг олгох шалгалт
ХСХ-ын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх аяны АХА тэмцээн
УРИАЛГА