БОЭТ-ийн захиргаа

Ховд аймгийн БОЭТөвтэй хамтран ажилладаг БНСУ-ын "Y’s Men International club"-ээс 500 ширхэг амны хаалтыг илгээлээ. Хамтран ажилласан та бүхэнд талархалаа илэрхийлье!

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
Сэрэмжлүүлэг
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
Ховд аймгийн Нийгмийн даатгалын хамт олон цусаа бэлэглэн, сайн үйлсийн аянд нэгдлээ. Та бүхэндээ ажлын амжилт, аз жаргал, эрүүл энх сайн сай
БОЭТ-ийн захиргаа
Баруун бүсийн Эмгэг судлалын техникчдын сургалт зохион байгуулагдаж байна.
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА