АНТИБИОТИКИЙН ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХЭД-ЭМЧ МИНИЙ ОРОЛЦОО

Нянгийн тэсвэржилт,түүнээс үүдэн ирээдүйд тулгарч болзошгүй аюулаас урьчилан сэргийлэх зорилгоор 2015 оноос эхлэн жил бүрийн 11 р сард Антибиотикийн мэдлэг хандлагыг дээшлүүлэх 7 хоногийг Дэлхий даяар тэмдэглэдэг болсон. Энэ жилийн дэлхийн 7 хоногийг 11 сарын 18-24 ны өдрүүдэд “АНТИБИОТИКИЙН ИРЭЭДҮЙ БИД БҮГДЭЭС ХАМААРЧ БАЙНА” уриан дор зохион байгуулагдаж байгаатай холбогдуулан БОЭТ-н ЭЭЗХороо болон Эм зүйн албанаас “АНТИБИОТИКИЙН ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХЭД-ЭМЧ МИНИЙ ОРОЛЦОО” сэдэвт тэмцээнийг зохион байгууллаа. Идэвхи санаачлага гарган антибиотикийн мэдлэгээ дээшлүүлэн оюун ухаан, мэдлэг, ур чадвараараа өрсөлдөн оролцсон нийт багийн эмч нартаа баярлалаа.

 

  

 

  

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн гадна орчны халдваргүйтгэл
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
СУВИЛАГЧ, МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ “СУВИЛАГЧ, ЭХ БАРИГЧ -2020” ОНОЛ ПРАКТИКИЙН БАГА ХУРЛЫГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Ч.УРАНЧИМЭГЭЭР АХЛУУЛСАН АЖЛЫН ХЭСЭГ БОЭТ-Д АЖИЛЛАВ
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа