АНТИБИОТИКИЙН ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХЭД-ЭМЧ МИНИЙ ОРОЛЦОО

Нянгийн тэсвэржилт,түүнээс үүдэн ирээдүйд тулгарч болзошгүй аюулаас урьчилан сэргийлэх зорилгоор 2015 оноос эхлэн жил бүрийн 11 р сард Антибиотикийн мэдлэг хандлагыг дээшлүүлэх 7 хоногийг Дэлхий даяар тэмдэглэдэг болсон. Энэ жилийн дэлхийн 7 хоногийг 11 сарын 18-24 ны өдрүүдэд “АНТИБИОТИКИЙН ИРЭЭДҮЙ БИД БҮГДЭЭС ХАМААРЧ БАЙНА” уриан дор зохион байгуулагдаж байгаатай холбогдуулан БОЭТ-н ЭЭЗХороо болон Эм зүйн албанаас “АНТИБИОТИКИЙН ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХЭД-ЭМЧ МИНИЙ ОРОЛЦОО” сэдэвт тэмцээнийг зохион байгууллаа. Идэвхи санаачлага гарган антибиотикийн мэдлэгээ дээшлүүлэн оюун ухаан, мэдлэг, ур чадвараараа өрсөлдөн оролцсон нийт багийн эмч нартаа баярлалаа.

 

  

 

  

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ
БОЭТ-ийн захирал
БОЭТ-ийн захиргаа
“БЭЛГИЙН БОЛОН НҮЭМ – ИЙН ЦОГЦ ТУСЛАМЖ, ҮР ХӨНДӨЛТИЙН ЭРСДЭЛЭЭС СЭРГИЙЛЭХ” сэдэвт  сургалт боллоо.
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
“ЭНХИЙ МӨНГӨН ҮДЭШ” шинэ жилийн баярын хүндэтгэлийн үйл ажиллагаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа