БОЭТ-ийн захиргаа

Бид Хөдөлмөр зохицуулалтаар /групп/-д орж байгаа ард иргэдэд ЭМСайдын 2019 oны  406 дугаар тушаалын 2-р хавсралт Эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлэгчийн ес зүйн хэм хэмжээ, Үйлчлүүлэгчийн эрх, үүргийн тухай мэдээлэл хийлээ. Ард иргэд эрхээ мэддэг ч Үүргээ ухамсарлахгүй тал байдаг шүү. Эмнэлгийн ажилтантай хүндэтгэлгүй хандах, оочир дараалал, бусдын эрхийг хүндэтгэхгүй байх гээд ачаалал, стресс үүсгэдэг шүү. Бидний энэ үйл ажиллагааг дэмжиж үргэлжлүүлж давалгаалаарай манайхан...

  

  

 

 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ захиргаа
2019 оны 09 сарын 20-22-ны өдрүүдэд Хаан банкны харилцагч байгууллагуудын дунд ар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулагдлаа.
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
Эмч, эх баригч нар Япон улсад суралцахаар боллоо