БОЭТ-ийн захиргаа

Бид Хөдөлмөр зохицуулалтаар /групп/-д орж байгаа ард иргэдэд ЭМСайдын 2019 oны  406 дугаар тушаалын 2-р хавсралт Эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлэгчийн ес зүйн хэм хэмжээ, Үйлчлүүлэгчийн эрх, үүргийн тухай мэдээлэл хийлээ. Ард иргэд эрхээ мэддэг ч Үүргээ ухамсарлахгүй тал байдаг шүү. Эмнэлгийн ажилтантай хүндэтгэлгүй хандах, оочир дараалал, бусдын эрхийг хүндэтгэхгүй байх гээд ачаалал, стресс үүсгэдэг шүү. Бидний энэ үйл ажиллагааг дэмжиж үргэлжлүүлж давалгаалаарай манайхан...

  

  

 

 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

Ховд аймгийн Эрүүл мэндийн байгууллага үүсэж хөгжсөнөөс хойш 90 жилийн түүхэн ой
БОЭТ-ийн захиргаа
ЦАХИМ ШИНЭ ЖИЛ-2020
БОЭТ-ийн захиргаа
2020 оны аймаг орон нутгийн төсөв батлах 10-р хуралдаанаар
БОЭТ-ийн захиргаа
Ховд дахь бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвөөр үйлчлүүлэх дараалал
БОЭТ-ийн захиргаа
Цаг үеийн мэдээ
БОЭТ нь 11-р сарын 1-ээс 40, 45, 50, 55, 60, 65 насны даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэх үзлэг оношлогоо шинжилгээг хийж эхэлнэ.
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа