БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА

Люксембургийн засгийн газрын төслөөр philips аffinity 70c загварын зүрх судасны эхо оношилгооны аппаратыг 2018 оны 10-р сарын 21-ны өдөр хүлээн авлаа.

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
“БЭЛГИЙН БОЛОН НҮЭМ – ИЙН ЦОГЦ ТУСЛАМЖ, ҮР ХӨНДӨЛТИЙН ЭРСДЭЛЭЭС СЭРГИЙЛЭХ” сэдэвт  сургалт боллоо.
2019 оны 09 сарын 20-22-ны өдрүүдэд Хаан банкны харилцагч байгууллагуудын дунд ар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулагдлаа.
Олон улсын хуралд оролцуулах тухай
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
Баруун бүсийн Эмгэг судлалын техникчдын сургалт зохион байгуулагдаж байна.
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА