БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА

Люксембургийн засгийн газрын төслөөр philips аffinity 70c загварын зүрх судасны эхо оношилгооны аппаратыг 2018 оны 10-р сарын 21-ны өдөр хүлээн авлаа.

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн гадна орчны халдваргүйтгэл
Ум сайн амгалан болтугай.   Эмгэнэл илэрхийлсэн Ховд аймгийн БОЭТ-ийн хамт олон
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
Бельгийн төсөл
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ- ийн захирал Т. Баяртогтох  УИХ-ын гишүүн С. Одонтуяаг хүлээн авлаа.
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа