БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА

2018 ОНЫ 09 ДУГААР САРЫН 19-НЫ ӨДӨР
"ДЭЗЭРЭТ" ОЛОН УЛСЫН ЭНЭРЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА Н.БААСАНЖАВЫН НЭРЭМЖИТ ХОВД ДАХЬ 
БҮСИЙН ОНОШИЛГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН СЭТГЭЦ НАРКОЛОГИЙН ТАСАГТ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХАНДИВЛАВ.
Дэзэрэт Олон Улсын Энэрлийн Байгууллагаас Ховд аймаг дахь Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн сэтгэц наркологийн тасагт нэн зайлшгүй хэрэгцээ шаардлагатай Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч - 1ш, Оцос машин - 1ш, Агаар цэвэршүүлэгч - 1ш, Пульсоксиометр - 5ш, Сандал - 12ш зэрэг нийт 4 сая төгрөгийн үнэ өртөг бүхий тоног төхөөрөмж хандивлав.
Тоног төхөөрөмж гардуулах ажиллагаанд Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн захирал Т.Баяртогтох, Дэзэрэт Олон Улсын Энэрлийн Байгууллагын орон нутаг хариуцсан захирал Брайн Вошбөрн, Клаудиа Вошбөрн, Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Монгол дахь Ажлын албаны захирал У.Соёлмаа нар байлцлаа.

Буянтай сайхан ажлын гүүрийг тавьж тус байгууллагатай холбож өгсөн н.Ганхуяг ахад БОЭТ-ийн хамт олноос талархал илэрхийлье.

 

  

   

 

  

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
2020 оны аймаг орон нутгийн төсөв батлах 10-р хуралдаанаар
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
2018 оны 11 сарын 28 өдөр хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.
БОЭТ-ийн захиргаа
2019 оны 09 сарын 20-22-ны өдрүүдэд Хаан банкны харилцагч байгууллагуудын дунд ар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулагдлаа.
ХАЛДВАРЫН СЭРГИЙЛЭЛТ, ХЯНАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ  ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ АЯНЫ ТАЙЛАН 2018.12.09
БОЭТ-ийн гадна орчны халдваргүйтгэл
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа