БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

УРИАЛГА
2019 ОНЫ 03-Р САРЫН 14-15-НЫ ӨДРҮҮДЭД
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР
2018 оны 11 сарын 28 өдөр хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.
Ум сайн амгалан болтугай.   Эмгэнэл илэрхийлсэн Ховд аймгийн БОЭТ-ийн хамт олон
БОЭТ-ийн захиргаа