БОЭТ-ийн захиргаа

БОЭТ-ийн “ТУСЛАХ СУВИЛАГЧ” мэргэжил эзэмшсэн туслах сувилагч нарын мэргэжлийн ур чадварт үнэлгээ өгөх шалгалтыг нийт 20 хүнээс авч байна. Уг шалгалтын дүнгээр туслах сувилагч нарыг эрэмбэлэн туслах сувилагчийн ажилын байранд ажиллуулах ба шаардлагатай гэж үзвэл сургалт зохион байгуулна.

БОЭТ-ийн туслах сувилагч нарын ур чадварт үнэлгээ өгөх зорилго: 
БОЭТ-ийн туслах сувилагч нарт мэргэжлийн ур чадварт үнэлгээ өгөх нь үйлчлүүлэгчид үнэлгээ үзүүлэх сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чанар сайжруулах, мэргэжилтнүүдийн мэдлэг бататган дээшлүүлэх гардан үйлдлийн ур чадварын стандарт удирдамжуудын мөрдөлтийг чанаржуулах, сувилахуйн тусламж үйлчилгээнд гарч болох эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, харилцааны ур чадварыг сайжруулах зорилготой. 
Туслах сувилагч нарын мэргэжлийн ур чадварт үнэлгээ өгөх шалгалтыг дараах үндсэн чиглэлээр зохион байгуулж байна. 
Үүнд:
-Мэдлэг үнэлэх сорил
-Гардан үйлдлийн ур чадварын үнэлгээ /Өртөөгөөр: Сувилахуйн гардан ажилбар, зөвлөгөө өгөх ур чадвар, яаралтай тусламж үзүүлэх, халдвар хамгаалал/

БОЭТ-ийн Сувилахуйн алба

 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ
Сургалтын албанаас
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
Монгол улсад мэс заслын салбар үүсэж хөгжсөний түүхт 90 жилийн ойд оролцлоо.
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ захиргаа