БОЭТ-ийн захиргаа

БОЭТ-ийн Төвлөрсөн ариутгалын тасаг нь ЭМС-ын 2012 оны 274 дугаар тушаалын дагуу эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, эмч ажилчдын ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор “Хагалгааны материалыг ариутгалд бэлтгэх нь” сэдэвт чанарын өдөрлөгийг 2018 оны 01 сарын 30-ны өдөр зохион байгуулав. Өдөрлөгт чанар, сувилахуй, сургалт, санхүүгийн албадын төлөөлөл болон тасаг нэгжийн эрхлэгч эмч, ахлах сувилагч нар оролцож, тулгамдаж буй асуудлыг харилцан ярилцлаа. 
Чанарын өдөрлөгийг зохион байгуулсан Төвлөрсөн ариутгалын тасгийн хамт олон болон оролцсон нийт эмч, ажилчиддаа баярлалаа. Чанарын алба

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа