БОЭТ

БОЭТ нь хөрвөн ажиллах чадвартай эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн бэлтгэх зорилгоор тасаг нэгжүүдэд ажиллаж байгаа эмч, сувилагч, тусгай мэргэжилтэн, ажилчдыг тогтмол ажлын байр сэлгэн ажиллуулдаг. Жишээлбэл 2017 онд эмч нарыг тасаг болон амбулаторийн кабинетэд ээлжээр, шинэ төгссөн залуу эмч нар тасаг нэгжүүдэд тогтмол эргэх холбоогоор, Амаржих газрын хүлээн авах, амбулаторийн кабинет, эмэгтэйчүүд, төрөх тасгийн эх баригч нар, мэс засал, төрөх тасгийн хагалгааны сувилагч нар, хүлээ...н авах яаралтай тусламжийн тасгийн сувилагч нарыг арьс харшилын тасаг, халдвартын тасаг, сүрьеэгийн тасагт тус тус шилжүүлэн ажиллуулсан байна.
Ингэж сэлгэн ажиллуулж байгаа нь ямар нэгэн сахилгын шийтгэл биш бөгөөд цалингийн сүлжээ, шатлал албан тушаал өөрчлөгддөггүй.
Энэ удаагийн дотрын тасгийн ажилчдыг сэлгэн ажиллуулж байгаа нь анх удаа хийгдэж байгаа ажил биш бөгөөд байгууллагын дотоод ажил сайжруулахаар хийж байгаа үйл ажиллагаа гэдгийг үүгээр мэдэгдэж байна.
Мөн дотрын тасгийн эрхлэгч эмч Д.Отгонбаяр хүний нөөцийн менежерээр ажиллах болсон тул дотрын их эмч Ч.Дууниар дотрын тасгийн эрхлэгч эмчээр, дотрын тасгийн ахлах сувилагч Н.Сонинцэцэгийг 103 хүлээн авах тасгийн ахлах сувилагчаар, 103 хүлээн авах тасгийн ахлах сувилагч Б.Оюунчимэгийг дотрын тасгийн ахлах сувилагчаар тус тус томилон ажиллуулж байна.

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
чанарын албанаас
БОЭТ-ийн захиргаа
УРИАЛГА
СҮРЬЕЭГИЙН ТАСАГТ ҮЗҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа