БОЭТ-ийн ҮЭ-ийн хорооны хурал боллоо.

БОЭТ-ийн ҮЭ-ийн хорооны дарга сонгох хурал болж нийт 192 хүн оролцож 5 хүн нэр дэвшиж 
Я.Бямбадорж - 70
Д.Цэрэнбадам -38
Батсүрэн -30
Мажигсүрэн - 34

Лүнчулуун -20 санал өгч ҮЭ-ийн даргаар Я.Бямбадорж сонгогдлоо.

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

Монгол улсад мэс заслын салбар үүсэж хөгжсөний түүхт 90 жилийн ойд оролцлоо.
БОЭТ захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
Сувилагчийн баярыг угтаж Онол практикийн бага хурал боллоо.
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургууль
БОЭТ-ийн захиргаа