БОЭТ-ийн захиргаа

2017 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр 

Ховд аймгийн Жаргалант сумын ахмад настан н.Ваанжав гуай Ховд аймгийн Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвийн хүүхэд, нярайн тасагт нэн шаардлагатай байдаг 1000 ширхэг уян зүүг гардуулан өглөө. Энэхүү хандивыг Солонгос улсын  Ардчилсан хүчний холбоо, Солонгос улс дахь Залуучуудын холбоо, Солонгос улсад сурч, ажиллаж буй зарим Монголчууд болон н.Ваанжав гуайн үр хүүхдүүдээс  хандивласаныг тэрээр гардуулан өглөө. 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ захиргаа
БОЭТ захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа