БОЭТ-ийн захиргаа

2017 он гарсанаас хойш Ховд аймагт ханиад томууны өвчлөл нэмэгдэх хандлагатай байна. Үүнийг дагаад аймгийн БОЭТ-ийн Хүлээн авах яаралтай тусламжийн тасаг, Хүүхдийн тасгийн ачаалал нэмэгджээ.   Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвийн Хүлээн авах яаралтай тусламжийн тасагт хоногт ирж буй дуудлагын ихэнх хувийг  хүүхдийн өвчлөл, зүрх судас, даралт ихэссэн  дуудлага эзлэж байна. 2017 он гарсанаас хойш  БОЭТ-ийн Хүлээн авах яаралтай тусламжийн тасаг  нийт  300  гаруй дуудлага хүлээн авчээ.  Хоногт 120-130 хүн ирж үзүүлж байгаагийн 70 гаруй хувийг ханиад томууны өвчлөл эзлэж байна.  
 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ захиргаа
БОЭТ захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
ХАЛДВАРЫН СЭРГИЙЛЭЛТ, ХЯНАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ  ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ АЯНЫ ТАЙЛАН 2018.12.09
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн Спортын мастер Г. Оюунчимэг ахлагчтай баг тамирчид
БОЭТ-ийн захиргаа