БОЭТ-ийн захиргаа

Ховд аймаг дахь Бүсийн Оношлогоо Эмчилгээний төвийн санаачлагаар нь Монгол Эмимпэкс Концерн, ХААН банк хамтран баруун бүсийн аймгуудад дутуу нярайн эндэгдлийг тоог бууруулах, орчин үеийн эмчилгээний аргыг нэвтрүүлэх, баруун бүсийн аймгуудын төрөх нярайн эмч, сувилагчдын нарын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор “Амьсгал хямралын хам шинжтэй нярайн СУРФАКТАНТ ЭМЧИЛГЭЭ ” сургалтыг 2016 оны 10-р сарын 02- 03 ны өдрүүдэд Ховд аймагт амжилтай зохион байгуулж байна.
Эрүүл мэнд, нийгмийн сайн сайхны төлөө бидэнтэй хамтран ажиллаж буй Монгол Эм Импэкс Концерн, ХААН банк хамт олонд талархал илэрхийлье.

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
ХОВД АЙМАГТ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАР ҮҮСЧ ХӨГЖСӨНИЙ 90 ЖИЛИЙН ОЙН ХҮРЭЭНД “ ХОВД ДАХЬ БОЭТ-ИЙН УРЛАГИЙН ИХ НААДАМ” 2015 оны 05 сарын 02 – нд ХДТ –д
“БЭЛГИЙН БОЛОН НҮЭМ – ИЙН ЦОГЦ ТУСЛАМЖ, ҮР ХӨНДӨЛТИЙН ЭРСДЭЛЭЭС СЭРГИЙЛЭХ” сэдэвт  сургалт боллоо.
Монгол улсын их хурлын  гишүүн МҮЭХ-ны хүндэт ерөнхийлөгч, МБМХ-ны тэргүүн С. Ганбаатар Ховд аймагт ажиллаж байна.
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
чанарын албанаас
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ захиргаа