БОЭТ-ийн захиргаа

Ховд аймаг дахь Бүсийн Оношлогоо Эмчилгээний төвийн санаачлагаар нь Монгол Эмимпэкс Концерн, ХААН банк хамтран баруун бүсийн аймгуудад дутуу нярайн эндэгдлийг тоог бууруулах, орчин үеийн эмчилгээний аргыг нэвтрүүлэх, баруун бүсийн аймгуудын төрөх нярайн эмч, сувилагчдын нарын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор “Амьсгал хямралын хам шинжтэй нярайн СУРФАКТАНТ ЭМЧИЛГЭЭ ” сургалтыг 2016 оны 10-р сарын 02- 03 ны өдрүүдэд Ховд аймагт амжилтай зохион байгуулж байна.
Эрүүл мэнд, нийгмийн сайн сайхны төлөө бидэнтэй хамтран ажиллаж буй Монгол Эм Импэкс Концерн, ХААН банк хамт олонд талархал илэрхийлье.

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
Ховд дахь Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвөөр үйлчлүүлэх дараалал
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захирлын дэргэдэх зөвлөлийн ээлжит хурал хуралдаж дараах асуудлаар шийдвэр гаргалаа.
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
Захирлын мэндчилгээ