БОЭТ-ийн захиргаа

Ховд аймаг дахь Бүсийн Оношлогоо Эмчилгээний төвийн санаачлагаар нь Монгол Эмимпэкс Концерн, ХААН банк хамтран баруун бүсийн аймгуудад дутуу нярайн эндэгдлийг тоог бууруулах, орчин үеийн эмчилгээний аргыг нэвтрүүлэх, баруун бүсийн аймгуудын төрөх нярайн эмч, сувилагчдын нарын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор “Амьсгал хямралын хам шинжтэй нярайн СУРФАКТАНТ ЭМЧИЛГЭЭ ” сургалтыг 2016 оны 10-р сарын 02- 03 ны өдрүүдэд Ховд аймагт амжилтай зохион байгуулж байна.
Эрүүл мэнд, нийгмийн сайн сайхны төлөө бидэнтэй хамтран ажиллаж буй Монгол Эм Импэкс Концерн, ХААН банк хамт олонд талархал илэрхийлье.

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
“БЭЛГИЙН БОЛОН НҮЭМ – ИЙН ЦОГЦ ТУСЛАМЖ, ҮР ХӨНДӨЛТИЙН ЭРСДЭЛЭЭС СЭРГИЙЛЭХ” сэдэвт  сургалт боллоо.
БОЭТ-ийн захиргаа
ХОВД АЙМГИЙН ЭМНДХЭЛТЭС БОЭТ, ЭМГ ХАМТРАН НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа