БОЭТ-ийн захиргаа

Ховд аймаг дахь Бүсийн Оношлогоо Эмчилгээний төвийн санаачлагаар нь Монгол Эмимпэкс Концерн, ХААН банк хамтран баруун бүсийн аймгуудад дутуу нярайн эндэгдлийг тоог бууруулах, орчин үеийн эмчилгээний аргыг нэвтрүүлэх, баруун бүсийн аймгуудын төрөх нярайн эмч, сувилагчдын нарын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор “Амьсгал хямралын хам шинжтэй нярайн СУРФАКТАНТ ЭМЧИЛГЭЭ ” сургалтыг 2016 оны 10-р сарын 02- 03 ны өдрүүдэд Ховд аймагт амжилтай зохион байгуулж байна.
Эрүүл мэнд, нийгмийн сайн сайхны төлөө бидэнтэй хамтран ажиллаж буй Монгол Эм Импэкс Концерн, ХААН банк хамт олонд талархал илэрхийлье.

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

Ум сайн амгалан болтугай.   Эмгэнэл илэрхийлсэн Ховд аймгийн БОЭТ-ийн хамт олон
Сургалтын албанаас
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
Ховд аймгийн Нийгмийн даатгалын хамт олон цусаа бэлэглэн, сайн үйлсийн аянд нэгдлээ. Та бүхэндээ ажлын амжилт, аз жаргал, эрүүл энх сайн сай
БОЭТ-ийн захиргаа
УРИАЛГА
Сургалтын албанаас