БОЭТ-ийн захиргаа

Сувилагч, тусгай мэргэжилтний мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх III-р улирлын сорил, гардан үйлдлийн үнэлгээг 09 сарын 28, 29-нд амжилттай зохион байгууллаа. Нийт 19 тасгийн 114 сувилагч, тусгай мэргэжилтэн оролцож сувилахуйн тусламж үйлчилгээний стандарт, удирдамжийн дагуу даалгавараа амжилттай бэлдэж мэдлэг, ур чадвараа үнэлүүлсэн сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүддээ ажлын өндөр амжилт хүсье.

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

ХОВД АЙМГИЙН БОЭТ БОЛОН КОЙКА ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа