БОЭТ-ийн захиргаа

 


ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
Аймгийн удирдлагууд  Эрүүл мэндийн салбаруудтай уулзалт хийв.
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
ӨНӨӨДӨР ДЭЛХИЙН ЭМЧ НАРЫН БАЯРЫН ӨДӨР ТОХИОЖ БАЙНА.
2019 ОНЫ 03-Р САРЫН 14-15-НЫ ӨДРҮҮДЭД
БОЭТ-ийн захирал
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
Сургалтын албанаас