ЗУРАГТ МЭДЭЭ

Баярын мэндчилгээ
Цаг үеийн мэдээ
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
ОНЦЛОХ МЭДЭЭ
Зөрчлийн тухай хуулиар Аймгийн прокурорын газрын хяналтын газрын прлкурор Т.Жавхлантөгс, Албан хэрэг хөтөлтөөр бичиг хэрэг Г.Отгонцоож на
БОЭТ-ийн авто парк
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургууль
БОЭТ захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа