БОЭТ-ийн захиргаа

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР, БЕЛЬГИЙН ВАНТ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНД БАЙГУУЛСАН “БАРУУН БҮСИЙН ОНОШИЛГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ” ТӨСЛИЙН НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА АМЖИЛТТАЙ БОЛЛОО.
ТӨСЛИЙН НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД

• УИХ-ын гишүүн, Нийгмийн бодлого, боловсрол, Соёл шинжлэх ухааны байнгын хорооны дарга Д. Батцогт
• Ховд аймгийн Засаг дарга Д. Цэвээнравдан
• Ховд аймгийн засаг даргын орлогч М.Амарсанаа
• Нийгмийн бодлогын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн С. Дорж
• БОЭТ- ийн захирал Т. Баяртогтох
• Белгийн Хятадад дахь консулын төлөөлөгч Эдуард Бан Клеунан,
• FSE олон улсын компанийн гүйцэтгэх захирал Фредерик Соудайн, инженер Терри Лемойне
• Монгол дахь туслан гүйцэтгэгч компани төлөөлөгч Г. Түмэн-ерөөлт, Д. Уранзаяа болон бусад холбогдох нэмч мэргэжилтнүүд оролцлоо.

 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ нь 11-р сарын 1-ээс 40, 45, 50, 55, 60, 65 насны даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэх үзлэг оношлогоо шинжилгээг хийж эхэлнэ.
БОЭТ-ийн захиргаа
Сувилахуйн албанаас
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА