БОЭТ-ийн захиргаа

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР, БЕЛЬГИЙН ВАНТ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНД БАЙГУУЛСАН “БАРУУН БҮСИЙН ОНОШИЛГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ” ТӨСЛИЙН НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА АМЖИЛТТАЙ БОЛЛОО.
ТӨСЛИЙН НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД

• УИХ-ын гишүүн, Нийгмийн бодлого, боловсрол, Соёл шинжлэх ухааны байнгын хорооны дарга Д. Батцогт
• Ховд аймгийн Засаг дарга Д. Цэвээнравдан
• Ховд аймгийн засаг даргын орлогч М.Амарсанаа
• Нийгмийн бодлогын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн С. Дорж
• БОЭТ- ийн захирал Т. Баяртогтох
• Белгийн Хятадад дахь консулын төлөөлөгч Эдуард Бан Клеунан,
• FSE олон улсын компанийн гүйцэтгэх захирал Фредерик Соудайн, инженер Терри Лемойне
• Монгол дахь туслан гүйцэтгэгч компани төлөөлөгч Г. Түмэн-ерөөлт, Д. Уранзаяа болон бусад холбогдох нэмч мэргэжилтнүүд оролцлоо.

 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

Баруун бүсийн Эмгэг судлалын техникчдын сургалт зохион байгуулагдаж байна.
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ - RETREAT DAY” сургалтыг зохион байгууллаа.
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
Ховд дахь Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвөөр үйлчлүүлэх дараалал
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа