БОЭТ-ийн захиргаа

Ховд аймгийн БОЭТ-ийн цахим сургалтын танхимд эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн бичгийн шалгалтыг эрүүл мэндийн хөгжлийн төвтэй хамтран цахим хэлбэрээр хяналт тавиж шалгалтыг 1 цаг 40 минутын хугацаатай  авлаа. Нийт 15 эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагдлаа.

 Ингэснээр хөндлөнгийн нөлөөгүй, ил тод, шуурхай, нээлттэй Цахим хэлбэрээр өгсөн шалгалтын дүнг вэб сайтад шууд байрлуулах, дүнг газар дээр нь тооцоолж мэдээлэх зэргээр хурдан, шуурхай байдлыг хангаж мөн Хөдөө орон нутагт байгаа эмч эмнэлгийн  мэргэжилтий цаг хугацаа, хувь хүний төсөв зардалыг хэмнэж  тухайн орон нутагт ажиллах хугацаандаа эмчлэх сувилах эрхийн шалгалтыг өгөх боломтой боллоо.

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хуралд НИЙТ ЭМЧ МЭРГЭЖИЛТЭН ТА БҮХНИЙГ ХҮРЭЛЦЭН ИРЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА.
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
Монгол улсын их хурлын  гишүүн МҮЭХ-ны хүндэт ерөнхийлөгч, МБМХ-ны тэргүүн С. Ганбаатар Ховд аймагт ажиллаж байна.
чанарын албанаас
БОЭТ-ийн гадна орчны халдваргүйтгэл
АНТИБИОТИКИЙН ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХЭД-ЭМЧ МИНИЙ ОРОЛЦОО
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа