БОЭТ-ийн захиргаа

Ховд аймгийн БОЭТ-ийн цахим сургалтын танхимд эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн бичгийн шалгалтыг эрүүл мэндийн хөгжлийн төвтэй хамтран цахим хэлбэрээр хяналт тавиж шалгалтыг 1 цаг 40 минутын хугацаатай  авлаа. Нийт 15 эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагдлаа.

 Ингэснээр хөндлөнгийн нөлөөгүй, ил тод, шуурхай, нээлттэй Цахим хэлбэрээр өгсөн шалгалтын дүнг вэб сайтад шууд байрлуулах, дүнг газар дээр нь тооцоолж мэдээлэх зэргээр хурдан, шуурхай байдлыг хангаж мөн Хөдөө орон нутагт байгаа эмч эмнэлгийн  мэргэжилтий цаг хугацаа, хувь хүний төсөв зардалыг хэмнэж  тухайн орон нутагт ажиллах хугацаандаа эмчлэх сувилах эрхийн шалгалтыг өгөх боломтой боллоо.

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн Спортын мастер Г. Оюунчимэг ахлагчтай баг тамирчид
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
Сургалтын албанаас
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
Сувилахуйн албанаас
“Эелдэг харилцаа, стандарт тусламж үйлчилгээ” аяны хүрээнд  АХА тэмцээн амжилттай явагдлаа.
Голомт банкны харилцагч байгууллагуудын тэмцээн
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ