БОЭТ захиргаа

2015 оны "СПОРТЫГ ДЭМЖИГЧ БАЙГУУЛЛАГА" аар шалгарсан хамт олондоо баяр хүргэе. 
Шагналын хур буусан сайхан өдөр байлаа.

 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захирал
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ захиргаа
Ховд дахь бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвөөр үйлчлүүлэх дараалал
БОЭТ-ийн захиргаа
Сургалтын албанаас
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ захиргаа