БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА

015 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн 10 цагийн байдлаар

Монгол улсад:

Газар хөдлөлт: 

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын төвөөс баруун зүгт 42 км-т 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн 03:02:19 цагт 3.8 магнитутын хүчтэй газар хөдлөлт болсон байна. Нутгийн ард иргэдэд мэдрэгдээгүй байна.  

Эх сурвалж: ОБЕГ

Хэрэгжүүлэх хариу арга хэмжээ

 Газар хөдлөлтийн үед авах арга хэмжээний талаар сурталчлах

 Мэдээллийг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх.

Дэлхий дахинд

Улаанбурхан өвчин, Чилид: 

Тус улсын ЭМЯ-наас 4 лабораториор батлагдсан тохиолдлыг (10 сар, 31, 38, 41 настай) мэдээлсэн байна. Анхны тохиолдол нь БНХАУ-д аялсан өгүүлэмжтэй байна.  Тус улсаас тандалтыг эрчимжүүлж, ойрын хавьтлын судалгаа хийгдэж, голомтын дархлаажуулалт хийгдэж байна. 

Эх сурвалж: ДЭМБ

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ захиргаа
Ховд аймгийн БОЭТ-ийн “ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ АЖИЛЛАХ НЬ” үзүүлэх сургалт зохион байгуулагдлаа.
БОЭТ-ийн захиргаа
2020 оны аймаг орон нутгийн төсөв батлах 10-р хуралдаанаар
сувилахуйн албанаас
ЭМГЭНЭЛ
СУВИЛАГЧ, МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ “СУВИЛАГЧ, ЭХ БАРИГЧ -2020” ОНОЛ ПРАКТИКИЙН БАГА ХУРЛЫГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
Сургалтын албанаас