Иргэдийн санал гомдол хүлээн авах

  • БОЭТ-ийн захирлын 20174 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/34 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтыг ЭНД дарж харна уу.

 

  • Талархал санал хүсэлт гомдлыг хүлээн авах шийдвэр хүргүүлэх процессыг ЭНД дарж харна уу. 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА