Журам

Журам

Монгол улсын авилгалын эсрэг хууль,Монгол улсын засгийн газрын  Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай 2009 оны 143 тоот тогтоол, Эрүүл мэндийн сайдын Үзүүлэлт батлах тухай 2007 оны 177 тоот тушаал хэрэгжүүлэх , Байгууллагын ил тод, нээлттэй байдал

Ажилд орохыг хүсэгчдийн бүрдүүлэх материал

  • Төрийн албан хаагчийн нэгдүгээр анкет   татах
  • Мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын хуулбар
  • Эмч, сувилагч, эм зүйч мэргэжилтэй бол эмчлэх, сувилах, эм барих эрхийн лиценз
  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

Сургалтын албанаас
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хуралд НИЙТ ЭМЧ МЭРГЭЖИЛТЭН ТА БҮХНИЙГ ХҮРЭЛЦЭН ИРЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА.
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
Баруун бүсийн сувилагч мэргэшлийн зэрэг олгох шалгалт
БОЭТ-ийн захиргаа