Журам

Журам

Монгол улсын авилгалын эсрэг хууль,Монгол улсын засгийн газрын  Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай 2009 оны 143 тоот тогтоол, Эрүүл мэндийн сайдын Үзүүлэлт батлах тухай 2007 оны 177 тоот тушаал хэрэгжүүлэх , Байгууллагын ил тод, нээлттэй байдал

Ажилд орохыг хүсэгчдийн бүрдүүлэх материал

  • Төрийн албан хаагчийн нэгдүгээр анкет   татах
  • Мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын хуулбар
  • Эмч, сувилагч, эм зүйч мэргэжилтэй бол эмчлэх, сувилах, эм барих эрхийн лиценз
  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
СУРГАЛТ, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЛБА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
Ховд аймгийн Эрүүл мэндийн байгууллага үүсэж хөгжсөнөөс хойш 90 жилийн түүхэн ой
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА