Байгууллагын ил тод

  • 2016 оны байгууллагын ил тод ЭНД дарж үзэх
  • 2017 оны байгууллагын ил тод ЭНД дарж үзэх
  • 2017 оны байгууллагын ил тод шалгуур ЭНД дарж үзэх
  • 2018 оны байгууллагын ил тод шалгуур ЭНД дарж үзэх
  • Хүний нөөцийн тайлан-2019 ЭНД дарж үзэх
  • Календарчилсан төлөвлөгөөний биелэлт-2019 он ЭНД дарж үзэх
  • Хэрэглэгчийн үнэлгээ-2019 он ЭНД дарж үзэх
  • Чанарын үзүүлэлт-2019 он ЭНД дарж үзэх-2019 он ЭНД дарж үзэх

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ
БОЭТ захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ захиргаа
Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургууль
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ
БОЭТ-ийн захиргаа
ЭМГЭНЭЛ
БОЭТ-ийн захиргаа