ЗУРАГТ МЭДЭЭ

Сургалтын албанаас
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
Ховд дахь бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвөөр үйлчлүүлэх дараалал
Ховд аймгийн “Хөгжлийн төлөө” сангаас
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
чанарын албанаас
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
2020 оны аймаг орон нутгийн төсөв батлах 10-р хуралдаанаар
БОЭТ-ийн захиргаа