он сар өдөр тушаалын дугаар тушаалын тайлбар татах буюу харах
2015.01.05 А/01 Орон тоо батлах тухай татах буюу харах
2015.01.05 А/02 Тамга тэмдэг хийлгэх, хэрэглэх, хадгалах, зарцуулалтад хяналт тавих журам батлах тухай татах буюу харах
2015.01.05 А/03 Байгууллагын дотоод хяналт үнэлгээг зохион байгуулах журам батлах тухай татах буюу харах
2015.01.05 А/04 Хүүхэд нярайн эндэглийг магадлан хэлэлцэх комисс батлах тухай татах буюу харах
2015.01.05 А/05 Д. Цэрэнбадамыг тасгийн эрхлэгч эмчээр томилох тухай татах буюу харах
2015.01.05 А/06 Урамшуулал олгох тухай татах буюу харах
2015.01.07 А/07 Хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл ноогдуулах тухай татах буюу харах
2015.01.12 А/08 С. Мягмарцоожийг ахлах лаборантаар томилох тухай татах буюу харах
2015.01.20 А/09 Буцалтгүй тусламж олгох тухай татах буюу харах
2015.01.20 А/10 Ц. Даваацэцэг, Ж. Оюунцэцэг, Ц. Мөнгөцэцэг, Б. Бөхчулуун, Г. Чулуундолгор, Д. Атарбат нарт ээлжийн амралт олгох тухай татах буюу харах
2015.01.20 А/11 Ажил хүлээлцэн комисс байгуулах тухай татах буюу харах
2015.01.20 А/12 Я. Бямбадорж, Д. Баярсүрэн, Ц. Олонбаяр,Ц. Цагаанбилэг, Б. Алтанчимэг, Б. Алтангадас, Д. Оюунцэцэг нарт ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай татах буюу харах
2015.01.21 А/13 Төлбөрт үйлчилгээний хувь олгох тухай татах буюу харах
2015.01.22 А/14 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай татах буюу харах
2015.01.22 А/15 Хортын сүү олгох тухай татах буюу харах
2015.01.22 А/16 Донорт хөрөнгө зарцуулах тухай татах буюу харах
2015.01.22 А/17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай татах буюу харах
2015.01.26 А/18 Эд хөрөнгө хүлээн авах комисс байгуулах тухай татах буюу харах
2015.01.31 А/19 Нэмэлтээр дэлгэсэн орыг буулгах тухай татах буюу харах
2015.01.31 А/20 Журам батлах тухай татах буюу харах
2015.02.02 А/21 Э. Нямжаргалыг эмийн сангийн эрхлэгчээр томилох тухай татах буюу харах
2015.02.04 А/22 Машин хүлээн авах комисс байгуулах тухай татах буюу харах
2015.02.04 А/23 Эд хөрөнгө хүлээн авах комисс байгуулах тухай татах буюу харах
2015.02.09 А/24 Тооллогын комисс байгуулах тухай татах буюу харах
2015.02.09 А/25 Ээлжийн амралт олгох тухай татах буюу харах
2015.02.09 А/26 Хөрөнгө зарцуулах тухай татах буюу харах
2015.02.09 А/27 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай татах буюу харах
2015.02.09 А/28 Хэвийн бус нөхцөлийн нэмэгдэлийг олгох тухай татах буюу харах
2015.02.09 А/29 Тоног төхөөрөмж хувиарлах тухай татах буюу харах
2015.02.17 А/30 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай татах буюу харах
2015.02.25 А/32 Эрсдэлийн үнэлгээний баг томилох тухай татах буюу харах
2015.02.25 А/31 Чанарын албаны дарга гишүүдийг томилох тухай татах буюу харах
2015.02.02 А/21 Жижүүр эмчийн хуваарь батлах тухай татах буюу харах
2015.02.25 А/33 Байгууллагын дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай татах буюу харах
2015.03.16 А/34 Хөрөнгө зарцуулах тухай татах буюу харах
2015.03.16 А/35 Хөрөнгө зарцуулах тухай татах буюу харах
2015.04.01 А/36 Хүүхэд нярайн эндэгдэлийг магадлан хэлэлцэх комисс томилох  тухай Татах буюу харах
2015.04.01 А/37 Сэтгэцийн алба үүсэж хөгжсөний 40 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай татах буюу харах
2015.04.07 А/38 Олон улсын сувилагчдын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай татах буюу харах
2015.04.07 А/39 Стандарт удирдамжийн жагсаалт батлах тухай татах буюу харах
2015.04.07 А/40 Хог хаягдлын менежментийн сайжруулах тухай татах буюу харах
2015.04.07 А/41 Хөрөнгө зарцуулах тухай татах буюу харах
2015.04.07 А/42 Төлбөрт үйчилгээний хувь олгох тухай татах буюу харах
2015.05.01 А/43 "ЭМС-ын 90 жил- БОЭТ хөгжил" ойг зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай татах буюу харах
2015.05.18 А/44 Түргэн тусламжийн авто машин хүлээн авах комисс томилох тухай татах буюу харах
2015.05.29 А/46 Эх үрсийн баярын үеэр ажиллах хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь, журам батлах туахй татах буюу харах
2015.05.29 А/47 Тооллогын комисс байгуулах тухай татах буюу харах
2015.06.18 А/48  Үндсэн хөрөнгийг программд оруулах тухай татах буюу харах
2015.07.03 А/49 Албан хэрэг хөтлөлт, байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгт бэлтгэх комисс байгуулах тухай татах буюу харах
2015.06.17 А/49 Эх барихын алба үүсэж хөгжсөний 90 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай татах буюу харах
      татах буюу харах
      татах буюу харах
      татах буюу харах
      татах буюу харах
      татах буюу харах
      татах буюу харах
      татах буюу харах
      татах буюу харах
      татах буюу харах
      татах буюу харах
      татах буюу харах
      татах буюу харах
      татах буюу харах
      татах буюу харах
      татах буюу харах
      татах буюу харах
      татах буюу харах
      татах буюу харах
      татах буюу харах
      татах буюу харах
      татах буюу харах
      татах буюу харах
      татах буюу харах
      татах буюу харах
      татах буюу харах
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
Ховд аймгийн Эрүүл мэндийн байгууллага үүсэж хөгжсөнөөс хойш 90 жилийн түүхэн ой
БОЭТ-ийн захиргаа
УРИЛГА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ захиргаа
БОЭТ-ийн гадна орчны халдваргүйтгэл
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа