захирлын зөвлөл

 

П.Гэрэлсүрэн

  БОЭТ-ийн захирал, БОЭТ-ийн захирлын зөвлөлийн дарга

99067675

 

 Н.Баясгалмаа

БОЭТ-ийн Эмчилгээн эрхэлсэн орлогч дарга, БОЭТ-ийн захирлын зөвлөлийн гишүүн

99837716  bayasgalmaan@gmail.com

  Д. Баярсүрэн

БОЭТ-ийн Ерөнхий нягтлан, БОЭТ-ийн захирлын зөвлөлийн гишүүн

88114846 surnee_82@yahoo.com

 С.Халиунаа

БОЭТ-ийн Хүний нөөцийн албаны дарга, БОЭТ-ийн захирлын зөвлөлийн гишүүн

94111200  
Ж.Ганхуяг БОЭТ-ийн Мэс заслын тасгийн эрхлэгч их эмч, БОЭТ-ийн захирлын зөвлөлийн гишүүн 99006569  
Л. Бадамхорлоо БОЭТ-ийн ҮЭХ-ны дарга, Поликлиникийн  тасгийн эрхлэгч, БОЭТ-ийн захирлын зөвлөлийн гишүүн 99232356  

  Д.Ариунаа

БОЭТ-ийн Сувилгааны албаны дарга, БОЭТ-ийн захирлын зөвлөлийн нарийн бичиг

99434938

aina_3016@yahoo.com

 Э.Соёл-Эрдэнэ

БОЭТ-ийн Сургалт эрдэм шинжилгээ албаны дарга, БОЭТ-ийн захирлын зөвлөлийн гишүүн

80708847

 

Б.Оюунцэцэг БОЭТ-ийн Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, чанар аюулгүй байдлын  албаны дарга, БОЭТ-ийн захирлын зөвлөлийн гишүүн 95783885  

  Б.Нансалмаа

БОЭТ-ийн Төрөх тасгийн эрхлэгч эмч, БОЭТ-ийн захирлын зөвлөлийн гишүүн

99439066

 

Э.Мөнхзаяа БОЭТ-ийн хууль эрх зүйн мэргэжилтэн, БОЭТ-ийн захирлын зөвлөлийн гишүүн 99893531  

 

 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

2018 оны 11 сарын 28 өдөр хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.
БОЭТ захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
Бүсийн Оношилгооны төвийн шав тавих ёслол
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа