Төлбөртэй үйлчилгээний тариф

  • Төлбөртэй үйлчилгээний тариф ЭНД дарж үзнэ үү.
  • 2017 оны төлбөртэй тусламж үйлчилгээний тариф ЭНД дарж үзнэ үү.
  • 2019 оны Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний тариф ЭНД дарж үзнэ үү.
  • Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний зардлын эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөх төлбөрийн хэмжээний жагсаалт ЭНД дарж үзэх

 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

ОНЦЛОХ МЭДЭЭ
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ
ЭМГЭНЭЛ
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
Ховд аймгийн БОЭТ-ийн “ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ АЖИЛЛАХ НЬ” үзүүлэх сургалт зохион байгуулагдлаа.
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа