шагнал урамшуулал олгох журам

Шагнал урамшуулал олгох журам:

Эрүүл мэндийн ажилтанд олгох шагнал урамшууллыг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 1999 оны 71 дүгээр зарлигийн хавсралт, Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 363 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн шагнал урамшууллыг олгодог. 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

Нээлттэй ажлын байр
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
ХОВД АЙМГИЙН ЭМНДХЭЛТЭС БОЭТ, ЭМГ ХАМТРАН НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
Баруун бүсийн Эмгэг судлалын техникчдын сургалт зохион байгуулагдаж байна.
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа