Хүний нөөцийг хөгжүүлэх бодлого

      БОЭТ нь 2010-2014 он хүртэл хүний нөөцийг хөгжүүлэх бодлогоо тодорхойлож тэргүүлэх чиглэлээ тодорхойлсон. Тэргүүлэх зорилтоо хангах үүднээс шаардлага хангасан мэргэжлийн боловсон хүчнээ бэлтгэх зорилгоор 2014-2018 он хүртэл дараагийн 4 жилд шаардлагатай эмч мэргэжилтнүүдээ үе шаттайгаар ЭМЯ болон ЭМХҮТ, Аймгийн ЗДТГ-т захиалга хүргүүлээд байна. Ингэснээр төрийн сангаар суралцах суралцагчаас гадна орон нутгийн хөгжлийн сангаас эмч мэргэжилтнүүдийг сургахад дэмжлэг үзүүлэх талаар санал төсөл хүргүүлээд байна.

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
2018 оны 11 сарын 28 өдөр хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
“ЭНХИЙ МӨНГӨН ҮДЭШ” шинэ жилийн баярын хүндэтгэлийн үйл ажиллагаа
2019 ОНЫ 03-Р САРЫН 14-15-НЫ ӨДРҮҮДЭД
Сургалтын албанаас