Авто граш

 •    Автогражийн тасгийн танилцуулга ЭНД дарж үзнэ үү.
 • Автогражийн тасгийн 2017 оны тайлан ЭНД дарж үзнэ үү.    

  АВТОГАРАЖ ХАНГАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭСЭГ

 

 

Манай хамт олон:

 • Хангамж үйлчилгээний хэсгийн менежер, механик Б.Нямзориг
 • ЭМЯ-ны Тэргүүний ажилтан, “Онц тээвэрчин” жолооч И.Загдаа
 • ЭМЯ-ны Тэргүүний ажилтан, “Онц тээвэрчин” жолооч Б.Батдорж
 • ЭМЯ-ны Тэргүүний ажилтан, “Онц тээвэрчин” жолооч Я.Баатарцогт
 • ЭМЯ-ны Тэргүүний ажилтан, “Онц тээвэрчин” жолооч М.Отгонбат
 • ЭМЯ-ны Тэргүүний ажилтан, слесарь  Д.Бадрах
 • ЭМЯ-ны Тэргүүний ажилтан, слесарь Д.Лхагвадорж
 • “Онц тээвэрчин” жолооч Д.Галданжамц
 • “Онц тээвэрчин” жолооч И.Дамдин
 • цахилгаанчин Ц.Ганбаатар \ЭМЯ-ны жуух бичиг\
 • жолооч М.Давга
 • жолооч Ш.Бишгарам
 • мужаан Д.Пүрэвсүрэн
 • слесарь Д.Дорждэрэм
 • слесарь Д.Батболд

 Бидний үндсэн үйл ажиллагаа:

 • БОЭТ-ийн яаралтай тусламж-103 болон алсын дуудлаганд түргэн шуурхай техникийн сааталгүй хэвийн үйлчилгээ үзүүлэх
 •  Сантехникийн бүх төрлийн засвар үйлчилгээ, эвдрэл саатлыг
 • Мужаан болон гагнуурын бүх төрлийн засвар үйлчилгээ, эвдрэл саатлыг
 • цахилгааны чиглэлийн бүх төрлийн засвар үйлчилгээ, эвдрэл саатлыг цаг тухайд нь түргэн шуурхай, чанарын зохих түвшинд тасралтгүй гүйцэтгэх
 • Байгууллагын гадна болон доторх орчин нөхцлийн тохижилт, эмнэлэгийн тусламж  үйлчилгээг хэвийн явуулах нөхцөл бололцоог хангах
 • Үйлчлүүлэгчид сэтгэл ханамжтай, тохилог нөхцөлд үйлчилгээ авах таатай орчин бүрдүүлэх
 • Байгууллагын эзэмшлийн тайлбай дахь эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хянаж хамгаалах

2016 онд БИД:

БОЭТ-ийн 103 болон яаралтай тусламжийн хүрээнд нийт 12460 удаагийн дуудлаганд түргэн шуурхай техникийн сааталгүй хэвийн үйлчилгээ үзүүлсэн. Алсын 222 удаагийн дуудлагыг цаг алдалгүй техникийн бүрэн бүтэн байдлыг зохих түвшинд сайн ханган  шуурхай үйлчилсэн.

 Автомашины засвар үйлчилгээг цаг тухайд нь тогтмол сайн хийдэг нь түргэн шуурхай, техникийн сааталгүйгээр үндсэн үйл ажиллагаагаа явуулахад тус дөхөм болдог. 

БОЭТ-ийн хэмжээнд гарсан сантехник, мужаан, гагнуур, цахилгааны чиглэлийн бүхий л засвар үйлчилгээ, эвдрэл саатлыг цаг тухайд нь түргэн шуурхай, чанарын зохих түвшинд тасралтгүй гүйцэтгэсэн.

Байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулагдсан нийгэм, олон нийтийн бүхий л үйл ажиллагаанд хамт олноороо идэвх санаачлагатай, нэгдсэн зохион байгуулалттай оролцсон.

Байгууллагын гадна болон доторх орчин нөхцлийн тохижилт, ажиллах болон үйлчилгээ явуулах таатай орчин бүрдүүлэх талаар байгууллагын зүгээс авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний хүрээнд ногоон байгууламж бий болгох, хог хаягдалгүй цэвэр цэмцгэр, таатай орчин бүрдүүлэхэд голлох үүрэгтэй ажилласан.

 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

ЦАХИМ ШИНЭ ЖИЛ-2020
УРИЛГА
Баруун бүсийн Эмгэг судлалын техникчдын сургалт зохион байгуулагдаж байна.
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
Сувилахуйн албанаас
БОЭТ захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
Ховд дахь Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвөөр үйлчлүүлэх дараалал
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа