•Монгол улсад Люксембургийн Засгийн газар, НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн дэмжлэгтэйгээр “Эх нярайн тусламжинд зайн оношлогооны дэмжлэг үзүүлэх” төсөл 2007 оноос эхлэн хэрэгжиж байгаа бөгөөд тус төслийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь телемедицин буюу зайн оношилгооны технологийг ашиглан алслагдсан орон нутгаас яаралтай тохиолдолд болон хүнд өвчтөнд онош бататгах, эмнэлзүйн тусламж үйлчилгээний чиглэлээр төрөлжсөн мэргэжлийн төвийн эмч, мэргэжилтнээс зөвлөгөө авах үйл ажиллагаанд чиглэгдэж байна.

•Энэхүү телемедициний зөвлөгөөний үр дүнд орон нутгаас төв рүү шилжүүлэх өвчтөний тоо цөөрч, алсын дуудлага хүлээн авч эмнэлгийн тусламж үзүүлэх зардал багасч, орон нутагт ажиллаж байгаа эмч мэргэжилтний чадавхи сайжирч байна.

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

сувилахуйн албанаас
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хуралд НИЙТ ЭМЧ МЭРГЭЖИЛТЭН ТА БҮХНИЙГ ХҮРЭЛЦЭН ИРЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА.
БОЭТ-ийн захиргаа
Хүйн ээж бид – Хүүхэд бүрийн сайн сайхны төлөө” уриатайгаар Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламжийг хэрэгжүүлэхэд эх баригчдын орол
ОНЦЛОХ МЭДЭЭ
БОЭТ-ийн захирлын дэргэдэх зөвлөлийн ээлжит хурал хуралдаж дараах асуудлаар шийдвэр гаргалаа.
БОЭТ-ийн захиргаа