Сургалт, эрдэм шинжилгээ

  • Мэргэшүүлэх сургалт.
  • Төгсөлтийн дараах богино хугацааны сургалт.

 

 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
чанарын албанаас
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
Сургалтын албанаас
Сувилахуйн албанаас
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа